Zelfverklaring ISO 26000

Met een Zelfverklaring ISO 26000 kun je de zichtbaarheid en transparantie van je organisatie op MVO-gebied vergroten. Deze bouwsteen is gebaseerd op NPR 9026 ‘Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000’. Op gestructureerde wijze beoordeelt u alle aspecten van ISO 26000 in uw organisatie op relevantie, significantie en prioriteit. Ook kunt u (te nemen) maatregelen selecteren. Het resultaat is een zelfverklaring over uw MVO-beleid en een compleet en helder rapport als onderbouwing van de afgegeven zelfverklaring.


Met de Zelfverklaring ISO 26000 en de onderbouwing daarvan kan over deze onderwerpen intern en extern worden gecommuniceerd en gerapporteerd. Vermelding op het Publicatieplatform ISO 26000 van NEN draagt hieraan bij.


Terug naar de vorige pagina